sopimusehdot

1. JÄSENYYS
GreenFit palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä, jäseneksi pystyy liittymään täyttämällä liittymislomakkeen verkkosivuillamme. Lomakkeesta valitaan itselle sopivin jäsenyys, joko toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys, yksittäinen irtokuukausi tai määräaikainen jäsenyys. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella, ikäraja on 15v. Jäseneksi liittyminen edellyttää aloitusmaksun lisäksi myös kuukausimaksun suorittamista GreenFit:lle, riippuen minkä jäsenyyden on valinnut.
Jäsenyyteen sisältyy kuntosalin rajaton käyttö aukiolojen mukaan mutta laiteopastus ja personal trainer-palvelut eivät sisälly hintaan ellei toisin ole mainittu.
Aloitusmaksua ei palauteta. Jäsenen tulee ilmoittaa GreenFit:lle nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilinumeron muutoksesta.
Jäsenen tulee noudattaa GreenFit kuntosaleilla esillä olevien laitteiden käyttöohjeita ja muuta opastusta, kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsenen tulee myös huomioida, että GreenFit ei ole aina henkilökuntaa paikalla. GreenFit ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

​​​​​​​
2. ASIAKKUUDET
Kaikki asiakkuudet ovat toistaiseksi voimassaolevia pois lukien 10xkortit, jotka ovat voimassa 3 kuukautta, yksittäinen irtokuukausi sekä määräaikaiset sopimukset jotka muuttuvat automaattisesti määräajan päätyttyä toistaiseksi voimassa oleviksi jäsenyydeksi.
Kaikki jäsenyydet voi päättää vain irtisanoutumalla , irtisanominen tapahtuu sähköisellä lomakkeella kotisivujemme kautta. Ilmoituksessa tulee mainita irtisanomispäivä sekä syy irtisanoutumiselle.
Irtisanominen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on yksi kuukausi.
Liityttäessä maksetaan aloitusmaksun lisäksi ensimmäinen yhden kuukauden jakso. Lyhyin mahdollinen jäsenyys aika on kaksi kuukautta.
Määräaikainen jäsenyyden irtisanominen kesken kauden ei ole mahdollista. Määräaikaisen jäsenyyden voi uusia, lopettaa tai vaihtaa toistaiseksi voimassaolevaksi kun määräaika tulee täyteen.


3. JÄSENMAKSUT
Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä, alaikäisellä huoltaja on vastuussa jäsenmaksun maksamisesta. Maksut on hoidettava jäsensopimuksessa sovitulla tavalla voimassa olevan hinnaston mukaan.
GreenFit:llä on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut perintään perintätoimistolle ja GreenFit voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.
GreenFit:llä on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia. Myöskin GreenFit:llä on oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
Jäsenyyttä ei pysty jäädyttämään muuta kuin raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella, tällöin asiakkaan on esitettävä joko lääkärintodistus tai kutsuntatodistus. Muutos astuu voimaan aina seuraavan täyden laskutus kauden päätyttyä.


4. KULKUTUNNISTE
Kulkutunniste on henkilökohtainen. Kulkutunniste on oltava aina mukana tultaessa salille eikä sillä saa päästään ketään muita salille. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava osoitteeseen; info@greenfitnummela.com
Mikäli kulkutunnistetta käyttää joku muu henkilö tai sitä muulla tavoin käytetään väärin, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään sopimussakko 100eur/käynti ja tämä voi johtaa myös sopimuksen purkamiseen.
GreenFit pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja GreenFit:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Voimassaolevat hinnat ja sopimusehdot löydät GreenFit verkkosivuilta. Mikäli GreenFit joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalista huoltotoimenpiteiden, tappiollisen liiketoiminan, konkurssin tai valtion asettamien rajoitteiden takia, GreenFit ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia etukäteen maksettuja palveluita/ tuotteita.

Liittymällä salin asiakkaaksi hyväksyt sopimusehdot.